Pol - Szlif GmbH
Dachsgrund
D - 16559 Liebenthal

GREIF, Schleifmaschinen, Poliermaschinen, Bandschleifmaschinen, Robot, Poliersyteme, Schleifsysteme
GREIF, Schleifmaschinen, Poliermaschinen, Bandschleifmaschinen, Robot, Poliersyteme, Schleifsysteme

Firma Pol-Szlif specjalizuje siÄ w szlifierkach taÅmowych, szczotkach i polerkach przeznaczonych do mechanicznego uszlachetniania powierzchni przedmiotów obrabianych.
Prócz tego posiadamy szlifierki z ceramicznymi tarczami przeznaczone do gratowania i czyszczenia odlewów.
Wysoko wrażliwe, na najwyższej technologi skonstruowane ogniwa robota naleÅ¼Ä do programu naszych produktów.
W tej branży przedsiÄbiorstwo Pol-Szlif jest jedynym z najbardziej renomowanych firm.
Nie tylko posiadamy przedstawicieli w wielu paÅstwach Unii Europejskiej, lecz jesteÅmy  w staÅym kontakcie z rynkami paÅstw arabskich ,jak też paÅstw azjatyckich.

Back

Copyright © by Greif Grindrobot Schleifsystem GmbH, Gevelsberg, 2001. All rights reserved.